January 25, 2023

Noong pandemya marami sa atin

ang nawalan at natanggal sa trabaho.

Halos lahat kasi ng negosyo dito sa ating

bansa ay napilitang magsara at magtigil

operasyon. Hindi lang Pilipinas ang

naapektuhan ng pandemya kung hindi

maging sa iba’t – ibang panig ng mundo.

Marami sa atin ang nawalan ng trabaho.

Halos dalawang taon rin ang inabot bago

tayo makabawi muli at bumalik sa

normal. Isa sa mga naapektuhan ng

pandemya ay ang mga casino dito sa

ating bansa. Ang iba ay napilitang

magbawas ng mga empleyado ngunit

ang iba naman talaga ay tuluyan ng

nagsara. Noong panahon ng pandemya,

maliliit o mga ordinaryong tao ang

pinaka apektado sa lahat dahil na rin sa

mahal at taas ng mga bilihin at kawalan

ng hanap buhay. Ngayon na bumalik na

sa normal ang lahat ay patuloy na

ngangailangan at naghahanap ang mga

kumpanya ng mga panibagong

empleyado o mga aplikante.

Dito sa  Manila, maraming kumpanya

ang nangangailangan ng mga bagong

aplikante at isa na dito ay ang

malalaking casino. Nangangailangan sila

ng mga casino dealer, online casino

dealer, agent, social media promoter,

marketing manager, mga technician para

sa kanilang mga machine mga higher

position tulad ng manager, supervisor at

marami pang iba. Hindi lang sa

mismong casino nila sila naghahanap ng

mga bagong empleyado o aplikante

maging sa online casino nila. In demand

ngayon ang mga online casino dealer at

mga agent. Ang agent ang

nagpopromote ng kanilang mga bagong

laro sa online at naghihikayat ng mga

manlalaro. Kung nais niyo naman

malaman ang mga bakanteng position na

pwedeng applyan ay maaari kayong

bumisita sa kanilang mga official page at

website. Doon makikita ang buong

detalye tungkol sa isang casino. Makikita

niyo din dito ang mga trabahong

inooffer nila at mga email address na

pwedeng niyong pasahan online. Kung

nais niyo naman mag apply sa mismong

casino nila ay maaari kayong pumunta o

mag walk in upang magpasa ng inyong

mga resume. Maraming trabaho ang

pwedeng mapasukan sa casino. Dito sa

Manila maaari ka rin mag apply bilang

isang utility. Meron din silang mga

trabaho para sa mga I.T. Maaari rin

kayong mag apply bilang isang web

developer. Marami at magaganda ang

mga trabahong inooffer sa casino.

Malalaki din ang mga sahod dito at

kumpleto sa benepisyo. Bukod sa basic

salary na sinasahod ng isang empleyado

ay meron din silang mga tip o ang iba

naman ay nagbibigay ng mga allowance

para sa pagkain.

 

Lucky Cola
Lucky Cola is the best casino online as of 2024.