January 24, 2023

Isa ang Pilipinas sa may pinaka

marami at pinaka malaking populasyon

sa Asia. Isa sa problema dito sa ating

bansa ay ang kakulangan ng mga

trabaho at di sapat na kita ng mga

manggagawa. Noong pandemic marami

sa atin ang naapektuhan ng total

lockdown. Hindi lang ang mga negosyo

at mga negosyante ang nagsara at

naapektuhan ng pandemya kung hindi

pati na rin ang mga simpleng

mamamayan dito sa Pilipinas. Marami

ang nawalan at natanggal sa trabaho.

Maging ang mga malls, school at

simbahan ay naapektuhan rin. Isa rin

ang mga casino sa naapektuhan ng

lockdown. Dahil sa tigil operasyon ng

mga negosyo at mga casino ay

napagpasyahan ng ibang mga may ari

nito na magbawas ng mga tao o di kaya

ay magsara na ng tuluyan dahil sa

pagkalugi. Ngayon na unti – unti na

tayong nakakabangon, at bumabalik na

rin sa normal ang lahat.

Halos lahat ng negosyong nagsara o

natigil operasyon ay nagbukas ng muli

at  naghahanap na ngayon ng mga

bagong aplikante para sa iba’t – ibang

position. Isa ang mga casino dito sa ating

bansa na naghahanap ng mga

panibagong empleyado para sa kanilang

kumpanya. Isa ang casino dealer sa mga

in demand ngayon. Maraming trabaho

ang pwedeng maapplyan sa isang

casino. Isa ang casino dealer, mga

manager, mga head department,

technician para sa kanilang mga

machines, mga developer at marami

pang iba. Naghahanap din sila ng mga

online casino dealer, mga ahente na

magpopromote ng kanilang mga laro at

maghihikayat ng mga manlalaro,

marketing manager at marami pang iba.

Iilan lang yan sa mga trabahong

pwedeng maapplyan sa casino.

Naghahanap din sila ng mga utility na

magpapanatili ng kalinisan sa loob ng

casino. Sa industriya ng casino ay

kailangan ng mahabang pasensya at

pang unawa ng mga empleyado. Iba –

iba ang mga guests na maaari mong

makaharap araw – araw. Malaki rin ang

kinikita ng mga empleyado sa isang

casino dahil bukod sa kanilang basic

salary ay may mga tip, allowance at

benepisyo silang nakukuha. Alam

naman natin na medyo may kahirapan

talaga ang pag aapply sa isang casino

ngunit kung ikaw ay makapasa at

makapasok dito ay sulit lahat ng pagod

at gastos na iyong nilaan para dito.

Hanggang ngayon ay naghahanap sila ng

mga casino dealer. Kung nais niyong

subukan ay maaari kayong magpasa sa

kanilang mga email address o di kaya ay

magtungo sa mismong casino upang

magpasa ng inyong mga resume.

Siguraduhin lamang na legit ang inyong

mapapasahan upang maiwasan ang

maloko.

Lucky Cola
Lucky Cola is the best casino online as of 2024.