January 11, 2023

Marami sa atin ang nag nanais

maka pasok o makapag apply sa

casino dito sa Pilipinas. Paano nga ba

maka pasok dito at ano ang mga

kinakailangan upang maging isang

empleyado ng isang casino? Alam

naman natin na mahirap talaga maka

pasok sa isang casino dito sa Pilipinas

dahil bukod sa mataas ang standards

nila sa pag kuha ng empleyado ay

sinusuri at sinasala din talaga nila ito ng

mabuti. May mga sinusunod silang

standards sa pagkuha ng isang

empleyado na kailangan nilang sundin.

Karamihan sa casino ay nagbabase sa

experience at sa natapos nito. May

height at age requirement silang

sinusunod. Kalimitan ang hinahanap

nila sa babae ay yung 5’3 pataas ang

height nito, sa lalaki naman ay 5’5

pataas. Nagiging advantage ng isang

empleyado ang experience o naging

karanasan nito sa kaparehas na trabaho

na kanilang inaapplyan. Anim na buwan

pataas ang experience na tinatanggap

nila. Kailangan ay mag presenta o mag

pakita ka ng katibayan tulad ng

certificate of employment o coe na

tinatawag. Kung ikaw man ay palarin na

maka pasa o makuha sa interview ay

isasalang ka din nila sa mga trainings.

Marami ka munang pag daraanan bago

ka maging isang ganap na empleyado ng

casino. Depende sa position na

inaapplyan mo ang mga trainings na

pagdaraanan mo. Isa ang casino dealer

sa maraming trainings na ginagawa.

 

Siguro nga ay mahirap talaga

maka pasok sa isang casino dito sa

Pilipinas. Marami kang pagdaraanan

muna bago maging isang opisyal na

empleyado nito. Malaki ang sahod at

marami din kasing benepisyo ang

makukuha sa casino. Kumpleto ang

benepisyo ng isang empleyado gaya ng

sss, philhealth at pag ibig. Kung ikaw

naman ay papalarin na maging isang

regular na empleyado ay kasama sa

benepisyo dito ang health card at dental

card na tinatawag. Bukod sa mga ito ay

may mga tip na binibigay ang mga

manlalaro sa isang empleyado sa casino

lalo na sa isang casino dealer. Maaari ka

mag apply online sa pamamagitan ng

pag pasa gamit ang email at pwede rin

naman na ikaw ay mag walk in o

pupunta ka mismo sa kanilang opisina.

Kung ikaw ay mag aapply kailangan ay

sumunod ka sa dress code o in short

kailangan mong mag formal attire. Isang

puntos din sa empleyado ang maging

presentable ang itsura sa harap ng mag

iinterview. Kung pasok kayo sa mga

nabanggit ko ay huwag na mag atubili,

mag apply na sa pinaka malapit na

casino sa inyong lugar. Good luck!

 

Lucky Cola
Lucky Cola is the best casino online as of 2024.